HOME PŘIHLÁŠKA PARTNEŘI GALERIE PRAVIDLA SG KONTAKTY

STREETBALL GAMES BANNER 2015

PRAVIDLA STREETBALL GAMES

 

 

TÝMY

Každé družstvo se skládá maximálně ze čtyř hráčů. Tři hráči na hřišti a jeden střídající.

 

HRACÍ PLOCHA

Hraje se na hřišti velikosti poloviny basketbalového hřiště s jedním košem.

Hřiště odpovídá ploše basketbalového hřiště, včetně vymezeného území. Na ploše je čára trestného hodu (5,80 m) a dvoubodová čára (6,75 m).

 

ROZHODČÍ

Rozhodčími utkání jsou jeden rozhodčí na hřišti.

Poznámka: Pořadatel může delegovat dva rozhodčí na hřišti.

 

BODY

Koš dosažený z pole uvnitř oblouku (6,75 m), se počítá za 1 bod.

Koš dosažený z pole vně oblouku (6,75 m), se počítá za 2 body.

Koš dosažený z úspěšného trestného hodu, se počítá za 1 bod.

 

ZAČÁTEK UTKÁNÍ

Obě družstva se před zahájením utkání rozcvičují společně.

Losování mincí určí, které družstvo má výhodu výběru. Družstvo si může vybrat první držení míče na začátku utkání, nebo na začátku případného prodloužení.

Utkání musí začít se třemi hráči na hřišti.

 

HRACÍ DOBA

Základní hrací doba je následující: Jedno hrací období deset  10 minut.

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo měnit hrací dobu.

Nicméně první družstvo, které dosáhne 21 bodů, nebo více, vyhrává utkání, pokud se to stane ještě před koncem základní hrací doby. Toto pravidlo platí jen pro základní hrací dobu (neplatí pro případné prodloužení).

Pokud není utkání rozhodnuto na konci základní hrací doby, hraje se prodloužení. Přestávka před prodloužením je 1 minuta. Družstvo, které první dosáhne v prodloužení dvou 2 bodů, vyhrává utkání.

Družstvo prohrává utkání zrušením, když není připraveno ke hře ve stanoveném čase zahájení utkání, nemá připravené 3 hráče na hřišti.

Poznámka: Pokud nejsou k dispozici hodiny hry na měření čistého času, stanoví hrubou hrací dobu pořadatel.

 

FAULY, TRESTNÉ HODY

Družstvo je v situaci trestu za chyby, dopustí-li se 6 chyb.

Limit osobních faulů není.

Za chybu na hráče při hodu na koš z pole uvnitř oblouku (6,75 m), bude házejícímu hráči přiznán 1 trestný hod.

Za chybu na hráče při hodu na koš z pole vně oblouku (6,75 m), budou házejícímu hráči přiznány dva 2 trestné hody.

Za chybu na hráče při úspěšném hodu na koš, bude házejícímu hráči přiznán 1 trestný hod.

Za chybu na hráče, který neháže na koš, ale když je družstvo v situaci trestu za chyby, bude faulovanému hráči přiznán 1 trestný hod.

 

JAK SE HRAJE S MÍČEM

Hráč družstva, které obdrželo koš, bude po koši pokračovat plynule driblinkem nebo přihrávkou z místa pod košem (ne ze zámezí za koncovou čarou) za oblouk (6,75 m).

V tuto chvíli bránící družstvo není oprávněno hrát míčem v půlkruhu proti prorážení pod košem.

Po každé neúspěšné střelbě z pole nebo po posledním neúspěšném trestném hodu: Pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše, bez návratu za oblouk (6,75 m). Pokud doskočí míč bránící družstvo, musí vrátit míč driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m).

Po změně držení míče:  Pokud dojde ke změně držení míče u družstva uvnitř území ohraničeného obloukem (6,75 m), musí být míč vyvezen driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m).

Změna držení míče družstvem po situacích, kdy je míč mrtvý (po přestupku nebo osobní chybě), začíná výměnou míče mezi bránícím a útočícím družstvem vně za vrcholem oblouku (6,75 m).

Hráč je považován za hráče za obloukem, když žádná jeho noha není uvnitř, ani se nedotýká oblouku.

V případě situace rozskoku, je míč přiznán bránícímu družstvu.

 

STŘÍDÁNÍ

Střídání je povoleno kterémukoliv družstvu, když je míč mrtvý.

 

TIME-OUT

Každé družstvo má nárok na 1 oddechový čas v délce 30 vteřin. Hráč může zažádat o oddechový čas, když je míč mrtvý.

Poznámka: Pokud není hřiště vybaveno hodinami, čas stále běží, kromě poslední minuty, kdy se hraje čistý čas.

VIDEA STREETBALL GAMES

 

PARTNEŘI AKCE

 

usurpators 2

 

rehasport rehabilitace(1)

 

989